5 Ayat Al Quran yang Membuatmu Kuat Saat Patah Semangat

Dalam kehidupan ini, akan selalu ada ketakutan ketika menghadapi masalah. Kadangkala, saat sudah merasa begitu lelah, semangat yang berkobar di awal, perlahan menghilang. Sebagai manusia biasa, sudah sewajarnya menjalani berbagai fase kehidupan tersebut. Namun, jika terus menerus merasa gagal dan tak ingin kembali bangkit, maka ia akan benar-benar kehilangan semangat hidupnya.

Allah SWT memberikan jaminan bahwa setiap cobaan yang diberikan, tak pernah diluar batas kemampuan seseorang. Untuk itu, jangan berputus asa. Boleh sesekali mengeluh, tetapi jangan sampai menghalangi untuk terus mencari solusi. Untuk membantumu agar tetap kuat, berikut beberapa ayat dalam Alquran yang memiliki makna mendalam. Agar kamu tak pernah patah semangat dalam menjalani kehidupan ini.

1. Al-Baqarah: 286

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.” (QS. Al-Baqarah: 286)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap cobaan yang diberikan selalu memiliki jalan keluar. Allah SWT tidak memberikan cobaan melainkan sesuai dengan kemampuan hamba-Nya.

Untuk itu, jangan patah semangat. Dan teruslah berusaha mencari solusi dari setiap masalah yang dihadapi. Meskipun terasa sulit diawal, jika selalu percaya dan yakin atas kekuasaan Allah, maka hati akan terasa lebih tenang.

2. Al- Insyirah: 6

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS. Al- Insyirah: 6)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kita sebagai manusia harus selalu berharap kepada Allah SWT. Karena setiap permasalahan yang dihadapi, selalu memiliki jalan keluar. Sehingga kita dianjurkan untuk selalu bersabar. Bersabar bermakna berusaha menemukan solusi, bukan hanya berkeluh kesah.

Imam Asy Syafi’i pernah berkata dalam bait syair,

Bersabarlah yang baik, maka niscaya kelapangan itu begitu dekat. Barangsiapa yang mendekatkan diri pada Allah untuk lepas dari kesulitan, maka ia pasti akan selamat. Barangsiapa yang begitu yakin dengan Allah, maka ia pasti tidak merasakan penderitaan. Barangsiapa yang selalu berharap pada-Nya, maka Allah pasti akan memberi pertolongan. (Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim, 14/ 392)

3. At-Taubah: 40

“Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita.” (QS. At-Taubah: 40)

Ayat diatas bermakna, siapa yang yakin dan percaya bahwa Allah selalu bersamanya, maka ia tak perlu bersedih. Karena ada Allah yang senantiasa menenangkannya. Sehingga hilanglah rasa takut dalam dirinya.

Dalam kehidupan kita akan mendapatkan berbagai macam cobaan. Namun sebagai umat muslim, hendaknya selalu memasrahkan segalanya kepada Allah SWT. Dengan begitu, hati akan terasa lebih ikhlas dan terasa lebih aman.

4. Az-Zumar: 53

“Katakanlah, “Wahai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri! Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah Yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS. Az-Zumar: 53)

Dalam ayat ini terdapat sebuah kabar gembira bagi hamba-hamba yang pernah berbuat dosa. Allah yang Maha Pengampun akan memberikan rahmatnya bagi siapapun yang bertaubat.Sehingga mereka dianjurkan untuk tidak pernah berputus asa meskipun telah berbuat kesalahan.

Janganlah berputus asa untuk mendapatkan ampunan Allah selagi pintu taubat masih terbuka. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik yang pelakunya belum bertaubat. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni dan Maha Luas dalam mencurahkan rahmat.

5. Al-Baqarah: 155-157

“Dan Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata “Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un” (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk” (QS. Al-Baqarah: 155-157)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap manusia pasti akan diberikan cobaan dalam hidupnya. Berupa kesulitan, rasa taku, bahkan saat diberikan kebahagiaan juga merupakan ujian. Dan kabar gembira bagi mereka yang bersabar akan mendapatkan pahala. Begitupun sebaliknya, bagi mereka yang berputus asa, akan diberikan ganjaran yang setimpal.

Imam Ibnu Katsir berkata, “ Mereka menghibur diri dengan mengucapkan perkataan ini (innalillahi wa inna ilaihi rojiun) saat dilanda musibah dan meyakini, bahwa mereka milik Allah. Musibah-musibah itu mendorong mereka mengakui keberadaanya sebagai ciptaan milik Allah, akan kembali kepada-Nya di akhirat kelak.”