Doa agar Diberi Keteguhan Petunjuk

Doa ini dibaca untuk memohon ketetapan hati, keteguhan iman dan petunjuk.

Lafaz dalam huruf latin :

Doa agar Diberi Keteguhan Petunjuk 2

Allahumma tsabbitni waj'alni hadiyan mahdiyyan

Artinya :

“Ya Allah, teguhkanlah diriku. Jadikanlah diriku pemberi petunjuk yang selalu memberi petunjuk”(HR Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Al-Nasa'i, Al- Baihaqi, Al-Thabarani, dan Ibn Hibban)