Selain beribadah kepada Allah , manusia wajib memenuhi hajat hidupnya. Caranya dengan mencari rezeki dan harta. Ada yang mencari harta dengan susah payah, ada pula yang terlihat begitu gampang. Semua telah digariskan oleh Allah SWT. Meski bukan segalanya, memiliki berkecukupan harta tentu merupakan kebahagiaan. Sebab, manusia tidak perlu repot memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, patut disadari harta tidak selamanya mendatangkan kebaikan. Harta justru bisa menjerumuskan pada kesesatan dan kemaksiatan apabila tidak ditangani dengan bijak.

Banyak sekali contoh manusia yang tersesat karena hartanya. Dia tidak lagi peduli dengan sekitarnya karena sibuk memikirkan hartanya. Ingat kisah Qarun yang diazab Allah dengan ditenggelamkan bersama hartanya. Bagi umat Islam , dianjurkan untuk memohon kebaikan dari harta kepada Allah SWT. Ini semata agar kita tidak terjerumus pada kesesatan dan kemaksiatan.

Doa Agar Dapat Kebaikan Harta

Doa di bawah ini merupakan doa yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW kepada sahabat Umar bin Khattab RA.

Allohummaj’al sariroti khoirom min ‘alaniyyati waj’al ‘alaniyyati sholihah. Allohumma inni as-aluka min sholihi ma tu’tin nasa minal mali wal waladi ghoirod dholli walal mudhilli.

Artinya, “Ya Allah, jadikanlah diam-diamku lebih baik daripada terang-teranganku, dan jadikanlah terang-teranganku itu baik. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikan apa yang telah Engkau berikan kepada manusia, baik harta dan anak, yang tidak sesat dan tidak menyesatkan.”