Doa Ketika Berada di Multazam, Tempat Mustajab di Kabah

Di dalam Masjidil Haram terdapat tempat-tempat tertentu yang dinyatakan istimewa. Saat berada di tempat tersebut, para ulama menganjurkan umat Islam untuk berdoa.

Selain Hijir Ismail, tempat istimewa lain di Kabah yaitu Multazam. Ini merupakan dinding yang terletak antara Hajar Aswad dengan pintu Kabah. Multazam adalah tempat yang dipercaya mustajab. Artinya, ketika berada di tempat ini, doa yang dipanjatkan diyakini akan terkabul.

Wajar jika banyak Muslim yang menunaikan ibadah haji dan umroh rela berdesak-desakan. Mereka ingin menyentuh Multazam agar keinginannya terkabul.

Ketika berada di Multazam, dianjurkan untuk membaca doa ini.

Allahumma lakal hamdu hamday yuwafu ni’amaka wayukaafi’u mazidaka ahmadu bijami’i mahamidaka ma ‘alimtu minha wama la a’lamu ‘ala jami’i ni’amika ma ‘alimtu minha wama la ‘alamu wa ‘ala kulli halin allahumma shallii wa sallim ‘ala muhammadin wa ‘ala ali muhammadin, allahumma a’izdni minasy syaithanir rajimi wa a’idzni min kulli su’in wa qanni’ni bima razaqtani wabarik li fihi allahummaj’alni min akrami wafdika ‘alaika wa alzamni sabilal istiqamati hatta alqaka ya rabbal ‘alamin

Artinya, ” Ya Allah, segala puji bagi-Mu, dengan pujian yang menyampaikan pada kenikmatan-Mu dan menepati tambahan kenikmatan itu. Aku memuji-Mu dengan semua pujian baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui atas segala keadaan. Ya Allah, limpahkanlah shalawat dan salam atas Nabi Muhammad Saw dan keluargaa Nabi Muhammad Saw. Ya Allah, lindungilah aku dari segala keburukan dan jadikanlah aku qana’ah menerima apa yang Engkau berikan dan berkahilah di dalamnya untukku. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mulia yang Engkau utus, dan tetapkanlah istikamah sampai aku bertemu kepada-Mu, Wahai Tuhan pemilik seluruh alam.”