Doa ini dibaca untuk dimudahkan dalam mencari suatu kebenaran

Lafaz dalam huruf latin :

Doa Ketika Mencari Kebenaran 2

Allahumma arina al-haqqa haqqan fanattabi'uhu wa arina al-bathila bathilan fanajtanibuhu wa la taj'al dzalika mutasya- bihan ‘alaina fanatba'u al-hawa

Artinya :

“Ya Allah, tampakkanlah kepada kami yang haq itu benar-benar haq dan berilah kami hidayah untuk mengikutinya. Dan tampakkanlah yang batiI itu benar-benar batil dan berilah kami keinginan untuk menjauhinya. Janganlah Engkau jadikan hal itu samar sehingga kami mengikuti hawa nafsu.” (Diambil dari Kitab Qut Al-Qulub)