Doa ini dibaca untuk memohon ketetapan hati, keteguhan iman dan petunjuk.

Lafaz dala huruf latin :

Doa Mohon Kekuatan Iman dan Keberlanjutan Nikmat

Allahumma inni as’aluka imanan la yartaddu wa yaqinan la yanfadu wa murafaqata al-nabiyyi shallallahu ‘alaihi wa sallama fi a’la ghurafi ahjannati jannati al-khuldi

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu iman yang tidak akan lepas, keyakinan yang tidak akan surut, dan menyertai Muhammad SAW. di surga yang paling tinggi selama-lamanya.” (HR Ahmad, Ibn Abi Syaibah, Al-Nasa’i, Al-Hakim, Al-Thabarani, Abu Ya’la Al Maushuli, dan Ibn Hibban)