If you want to share and earn points please login first

Doa ini dibaca untuk memohon ketetapan hati, keteguhan iman dan petunjuk.

Lafaz dalam huruf latin :

Doa Mohon Perlindungan dari Sifat Jelek dan Mohon Kebersihan Hati 2

Allahumma inni a’udzubika min al-‘ajzi wa al-kasali wa al-jubni wa al-bukhli wa al-harami wa ‘adzabi al-qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Allahumma inni a’udzubika min ‘ilmin la yanfa’u wa min qalbin la yakhsya’u wa min nafsin la tasyba’u wa minda’watin la yustajabu biha

Artinya :

“YaAllah, sesunguhnya aku berlindung dari kelemahan, kemalasan, kepengecutan, kebakhilan, ke­pikunan, dan azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan dan sucikanlah ia. Engkau yang me­nyucikannya. Engkau adalah Yang Mengurusnya dan Maji­kannya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak kenyang, dan doa yang tidak dikabulkan.” (HR Muslim, Al-Nasa’i, Ahmad, Ibn Abi ‘Ashim, Al-Thabarani, dan Al-Thabari)

If you want to share and earn points please login first