Niat atau Doa ini dibaca setelah dikumandangkannya adzan, sebelum kita melaksanakan ibadah shalat fardhu maupun shalat sunat.

Lafal dalam huruf Latin :

Allaahumma rabba hadzihid-da ‘watit-tammah. Wash-shalaatil-qaa imah. Ati muhammadanil-wasiilata wal fadhiilah. Wasyarafa wad-darajatal-‘aaliyatar-rafiah. Wabb’atshu maqaamam mahmuudanil-ladzii wa adtah. Warzuqnaa syafaa atahuu yaumal-qiyaamah. Innaka laa tukhliful-mii’aad.

Artinya :

“Ya Allah, yang menguasai doa yang sempurna ini dan shalat yang didirikan. Berikanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, dan kedudukan yang tinggi. Dan tempatkanlah dia pada maqam yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Dan karuniakanlah kepada kami syafa’atnya pada hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.”