Doa Untuk Kebaikan Orang Lain

Bacalah Doa Untuk Kebaikan Orang Lain ini ketika kita dibantu/ditolong oleh seseorang, dan berharap semoga bantuan tersebut menjadi pahala bagi dia dan dibalas kebaikannya oleh Allah.

Lafal dalam huruf Latin :

Jazaakallaahu khairaan.

Artinya :

“Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan.”