Doa ini dibaca bagi Muallaf (Orang yang baru masuk Islam)

Lafaz dalam huruf latin :

Doa untuk Orang yang Baru Masuk Islam 2

Allahumma tsabbithu waj’alhu hadiyan wa mahdiyyan

Artinya :

“Ya Allah, tetapkanlah ia (Islam) dan jadikanlah ia sebagai penunjuk yang selalu memberi petunjuk.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, Ahmad, Al-Baihaqi, Al-Nasa’i, dan Al-Thabarani)