Doa ini dibaca untuk memohon ketetapan hati, keteguhan iman dan petunjuk.

Lafaz dalam huruf latin :

Doa Mohon Kelurusan Diri dan Petunjuk 2

Allahumma inni as'aluka al-sadada wa al-huda

Artinya :

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kelu­rusan diri dan petunjuk.” (HR Abu ‘Awariah, Al-Thayalisi, dan Abu Dawud)